Whistleblowersystem for Megatrend Invest

Lanteros whistleblowersystem er en kanal, som medarbejderne kan benytte til at anmelde kritisabel adfærd i Megatrend Invest. Whistleblowersystemet har til formål at sikre, at anmeldelser bliver efterforsket hurtigt, ensartet og professionelt.

Klik på nedenstående knap for at indgive din anmeldelse – vær så konkret som muligt.

Indgiv anmeldelse

Ved indgivelse af en anmeldelse er det vigtigt at hjælpe efterforskerne ved at være så konkret som muligt. Anmeldere modtager tilbagemeldinger per mail under brug af anonymiserede mailadresser.

Efterforskningen udføres enten af et specielt sammensat internt hold eller – ved risiko for interessekonflikter – af uafhængige eksterne eksperter.

Hvis de afgivne oplysninger er utilstrækkelige, vil efterforskerne muligvis bede om supplerende oplysninger. For ikke at sinke processen er det vigtigt at fremsende den slags oplysninger hurtigst muligt.

Anmodninger om supplerende oplysninger eller tilbagemeldinger på behandlede anmeldelser fremsendes altid anonymiseret – efterforskerne kan ikke se anmelderens navn eller mailadresse.

Lanteros whistleblowersystem er helt adskilt fra Megatrend Invest, der ikke kan se anmelderens personlige oplysninger, IP-adresse eller mailadresse.

Vær omhyggelig med, hvordan du formulerer dig, så du ikke uforvarende afslører din identitet. Husk ligeledes at slette brugeroplysninger i vedhæftede filer.

Alle oplysninger vedrørende anmeldelser slettes, så snart efterforskningen er afsluttet, således at der ikke lagres personfølsomme oplysninger i Lanteros whistleblowersystem.

Hvem kan foretage anmeldelser?

Tjenesten kan benyttes af alle medarbejdere. Alle anmeldelser vil blive gennemgået.

Hvad er formålet med tjenesten?

Tjenesten gør det muligt for en organisation at tage hånd om problemer og kritisabel adfærd på et tidligt tidspunkt. Desuden har anonymiteten til formål at beskytte medarbejdere og andre interessenter, der føler sig utrygge ved at snakke med deres chefer eller sædvanlige kontaktpersoner.

Hvem kan se anmeldelser?

Anmeldelser efterforskes af et særligt sammensat hold.

Hvordan foretages efterforskningen?

Efter en fastsat proces. Kun efterforskerne kan logge ind og se anmeldelser.

Hvor længe tager efterforskningen?

Den indledende efterforskning tager normalt to uger.

Hvordan kan anmelderen følge sagsbehandlingen?

Efter endt efterforskning modtager anmelderen et resumé af, hvordan sagen er blevet behandlet, eller en begrundelse for, hvorfor anmeldelsen er blevet afvist.

Hvis ovenstående giver anledning til spørgsmål, er du velkommen til at sende en mail til info@lantero.se. Læs mere om tjenesten på www.lantero.se.