Rapporteringstjänst för Luleå Energi-koncernen

Visselblåsartjänsten är en kanal för Luleå Energi-koncernen, öppen för anställda, kunder och leverantörer att anonymt rapportera om allvarliga missförhållanden inom bolaget. Systemet ger en struktur för handläggningen för att ärenden ska bli professionellt och konsekvent hanterade utan onödigt dröjsmål.

Klicka på knappen för att skapa en ny rapport och fyll i formuläret så utförligt som möjligt.

Skapa ny anmälan

När man rapporterar om ett missförhållande är det viktigt att fylla i rapportformuläret så utförligt som möjligt för att ärendet ska kunna utredas ordentligt.

Uppföljning av ärendet till dig som uppgiftslämnare sker via mejl. Mejladressen är inte synlig för organisationen och korrespondens sker via webbformulär.

Handläggningen av rapporterade ärenden hanteras av utredare på PwC, som återrapporterar till organisationen med rekommendation för åtgärd.

Om informationen i anmälan är otillräcklig kan handläggaren begära in en komplettering från dig som uppgiftslämnare, det är då viktigt att så snart som möjligt bistå handläggaren med kompletterande information för att hanteringen ska kunna ske på utsatt tid.

Begäran om komplettering eller återkoppling om handlagt ärende sker alltid utan att handläggaren kan se den anonyma uppgiftslämnarens namn eller mejladress.

Rapporteringstjänsten är helt fristående från Luleå Energi-koncernen för att det inte ska vara möjligt att genom exempelvis IP-adresser efterforska vem som står bakom en anmälan. Om du uppger mejladress kommer denna inte att vara synlig för handläggarna, vare sig hos PwC eller organisationen i övrigt.

Du måste själv vara noggrann med hur du uttrycker dig, så att det inte är uppenbart för mottagaren vem du är. Det är också viktigt att rensa eventuella bilagor från användarinformation som kan avslöja vem du är.

All information kopplad till ett ärende raderas från systemet när ärendet är handlagt, så att ingen känslig information ska finnas lagrad hos Lantero längre än nödvändigt.

Vem kan rapportera?

Rapporteringskanalen är till för anställda, kunder och leverantörer, men det finns ingen möjlighet att verifiera vem en uppgiftslämnare är, så alla ärenden kommer att beaktas.

Vad är syftet med rapporteringstjänsten?

Syftet är att Luleå Energi ska kunna ta tag i problem i ett så tidigt skede som möjligt. En anonym kanal är tänkt som ett komplement, för de fall när man inte känner sig trygg med att öppet tala med sin chef eller en tjänsteman på bolaget.

Vem ser information som lämnas?

Utredare hos PwC och de personer inom organisationen som utsetts att ta emot utredarens rekommendationer.

Hur hanteras handläggningen?

Handläggaren loggar in i systemet med personlig inloggning, så att ingen obehörig person kan komma åt information kring ett ärende.

Hur lång tid tar en utredning?

Den inledande utredningen ska normalt inte ta mer än två veckor.

Hur vet man som uppgiftslämnare vad som har hänt med ärendet?

Efter en utredning får uppgiftslämnaren återkoppling om att ärendet har handlagts eller avskrivits, samt kortfattad information om hur det har bedömts.

Har du frågor om rapporteringsfunktionen, kontakta info@lantero.se. Mer Information om tjänsten finns även på www.lantero.se.