Rapporteringstjänst för Trafikverket

I denna kanal kan anställda, medborgare och leverantörer anonymt rapportera om missförhållanden inom Trafikverket. Systemet garanterar anonymitet för uppgiftslämnaren och en strukturerad handläggning av ärenden.

Klicka på knappen för att skapa en ny rapport och fyll i formuläret så utförligt som möjligt. Det är också möjligt att lämna en rapport per telefon, 020-899 433.

Skapa ny anmälan

När man rapporterar om ett missförhållande är det viktigt att fylla i rapportformuläret så utförligt som möjligt för att ärendet ska kunna utredas ordentligt.

Uppföljning av ärendet till dig som anmälare sker via mejl. Mejladressen är dock aldrig synlig för organisationen.

Handläggningen av rapporterade ärenden hanteras av en speciellt utsedd förtroendegrupp hos arbetsgivaren.

Om informationen i anmälan är otillräcklig kan handläggaren begära in en komplettering från dig som uppgiftslämnare, det är då viktigt att så snart som möjligt bistå handläggaren med kompletterande information för att hanteringen ska kunna ske på utsatt tid.

Begäran om komplettering eller återkoppling om handlagt ärende sker alltid utan att handläggaren kan se den anonyma uppgiftslämnarens namn eller mejladress.

Rapporteringstjänsten är helt fristående från organisationen för att det inte ska vara möjligt att genom exempelvis IP-adresser efterforska vem som står bakom en anmälan. Om du uppger mejladress kommer denna inte att vara synlig för organisationen.

Du måste själv vara noggrann med hur du uttrycker dig, så att det inte är uppenbart för mottagaren vem du är. Det är också viktigt att rensa eventuella bilagor från användarinformation som kan avslöja vem du är.

All information kopplad till ett ärende raderas från systemet när ärendet är handlagt, så att ingen känslig information ska finnas lagrad hos oss i onödan.

Vem kan rapportera?

Rapporteringskanalen är till för anställda och medborgare. Det är inte möjligt att veta vem en uppgiftslämnare är och alla ärenden kommer att beaktas.

Vad är syftet med rapporteringstjänsten?

Syftet är att organisationen ska kunna ta tag i problem i ett så tidigt skede som möjligt. En anonym kanal är tänkt som ett komplement, för de fall när man som anställd inte känner sig trygg med att öppet tala med sin chef eller motsvarande, alternativt när man som medborgare önskar vara anonym med sina synpunkter.

Vem ser information som lämnas?

Speciellt utvalda förtroendepersoner har ansvar för att handlägga ärenden som kommer in.

Hur hanteras handläggningen?

Förtroendepersonerna loggar in i systemet med personlig inloggning, så att ingen obehörig person kan komma åt information kring ett ärende.

Hur lång tid tar en utredning?

Ambitionen är att handlägga ärenden utan onödigt dröjsmål och utgångspunkten är att det i normalfallet inte ska behöva överstiga två veckor.

Hur vet man som uppgiftslämnare vad som har hänt med ärendet?

Efter en utredning får uppgiftslämnaren återkoppling om att ärendet har handlagts eller avskrivits, samt kortfattad information om hur det har bedömts.

Har du frågor om rapporteringsfunktionen, kontakta info@lantero.se. Mer Information om tjänsten finns även på www.lantero.se.