Rapporteringstjänst för Viva Wine & Spirits

Lanteros visselblåsartjänst är en kanal för medarbetare, leverantörer, agenter, kunder och andra affärspartners att anonymt kunna rapportera om missförhållanden inom Chris Wine & Spirits, Giertz Vinimport, The Wine Team, Winemarket, Iconic Wines och Viva Wine & Spirits.

Klicka på knappen för att skapa en ny rapport och fyll i formuläret så utförligt som möjligt.

Skapa ny anmälan

När man rapporterar om ett missförhållande är det viktigt att fylla i rapportformuläret så utförligt som möjligt för att ärendet ska kunna utredas ordentligt.

Du kan som uppgiftslämnare få bekräftelse via e-post om att ansvarig person har hämtat ärendet i systemet. Din e-postadress är dock inte synlig för handläggaren.

Handläggningen av rapporterade ärenden hanteras av bolagets revisor, samt vid behov tillsammans med en speciellt utsedd förtroendegrupp.

Rapporteringstjänsten är helt fristående från Viva Wine & Spirits för att det inte ska vara möjligt att genom exempelvis IP-adresser efterforska vem som står bakom en anmälan. Kontaktinformation är bara synlig för bolaget om du uttryckligen valt detta.

All information kopplad till ett ärende raderas från systemet när ärendet är handlagt, så att ingen känslig information ska finnas lagrad hos Lantero i onödan.

Vem kan rapportera?

Rapporteringskanalen är öppen för anställda, leverantörer, agenter, kunder och andra affärspartners.

Vad är syftet med rapporteringstjänsten?

Syftet är att Viva Wine & Spirits ska kunna fånga upp och ta tag i problem så tidigt som möjligt. Förhoppningen är alltid att i första hand kunna ha en öppen dialog om problem och missförhållanden, men att samtidigt alltid erbjuda möjlighet till anonymitet.

Vem ser information som lämnas?

Bolagets revisor och speciellt utvalda förtroendepersoner har tillgång till ärendeinformationen.

Hur hanteras handläggningen?

Handläggarna loggar in i systemet med personlig inloggning, så att ingen obehörig person kan komma åt information kring ett ärende.

Hur lång tid tar en utredning?

Utredningar ska ske utan onödigt dröjsmål och en initial bedömning ska normalt sett inte ta mer än två veckor.

Har du frågor om rapporteringsfunktionen, kontakta info@lantero.se. Mer Information om tjänsten finns även på www.lantero.se